BİLİMSEL PROGRAM1. GÜN 20 Mayıs 2021, Perşembe
Koordinatörler: Behice Kurtaran, M. Arzu Yetkin, İsmail Yaşar Avcı

   
Eşlik Eden Enfeksiyonlarin Yönetimi
Mikobakteriler
Dilek Yağcı Çağlayık
İshaller
Zehra Karacaer
10:00-12:00 Sifiliz
Figen Sarıgül Yıldırım
HPV
Sabri Atalay
   
12:00-13:00 Öğle Yemeği
   
Tedavi
Güncel Tedavi Yaklaşımı
Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
13:00-14:30 Hızlı Başlangıç: Artıları/Eksileri
Özlem Altuntaş Aydın
İkili Tedavi: Kime? Ne Zaman
Meliha Meriç Koç
   
14:30-14:45 Ara
   
İzlemde Sorunlar
14:45-15:45 Düşük Düzey Viremi: Anlami, Yönetimi
Uluhan Sili
İmmünolojik Başarısızlık: Nedenleri, Önemi
Ahmet Çağkan İnkaya
Koordinatörler: Nurettin Erben, Yasemin Çağ, Süha Şen

10:00-10:10 Açılış, Tanışma, Kursun Tanıtımı
   
10:10-11:30 OTURUM-1: Patogenez, Epidemiyoloji ve Mikrobiyolojik Tanı

İnvaziv fungal enfeksiyonların patogenezi
Emirhan Işık
İnvaziv fungal enfeksiyonlarda risk grupları
Şemsi Nur Karabela
İnvaziv fungal enfeksiyonların laboratuvar tanısı
Esra Koçoğlu
   
11:30-12:30 OTURUM-2: Yoğun Bakımda Fungal Enfeksiyon Yönetimi

İnvaziv candidiyazis yönetimi
Mesut Yılmaz
Candidürili hastaya yaklaşım
Derya Yapar
   
12:30-13:30 Öğle Yemeği
   
13:30-14:30 OTURUM-3: İmmun Supresif Hastada İnvaziv Fungal Enfeksiyon Yönetimi

Mukormikozis yönetimi
Yasemin Çağ
Cryptococcal menenjit yönetimi
Aziz Öğütlü
   
14:30-15:00 OTURUM-4: 

COVID ilişkili pulmoner aspergilloz (CAPA)
Nurettin Erben

KURSLARIN KAPANIŞI / KONGREYE HOŞGELDİNİZ
Koordinatörler: Meltem Taşbakan, Hüsnü Pullukçu, Nurgül Şahin

09:00-09:20 Açılış, Tanışma
Kursun Tanıtımı-Isınma
Hüsnü Pullukçu
   
09:20-10:00 OTURUM-1:
Oturum Başkanı: Meltem Taşbakan

Neden erişkin bağışıklaması
Dünyada durum
Hüsnü Pullukçu
Türkiye'de durum
Meltem Taşbakan
Aşı nedir?
Aşılar hakkında genel bilgiler
   
10:00-10:15 Kahve Arası
   
10:15-11:15 OTURUM-2:
Oturum Başkanları: Hüsnü Pullukçu, Meltem Taşbakan

Sağlıklı gruplarda aşılar
Esra Zerdali
Gebeler
Yaşlılar
Sağlık çalışanları
Risk grubunda aşılama
Cansu Bulut Avşar
Diyabet/KOAH/Böbrek yetmezliği
Transplant hastaları
Malinite
   
11:15-11:30 Kahve Arası
   
11:30-12:30 OTURUM-3:Yuvarlak Masa Toplantısı
Oturum Başkanları: Hüsnü Pullukçu, Meltem Taşbakan, Nurgül Şahin

Erişkin aşı poliklinik uygulamaları/Aşı kartı/ATS
Nurgül Şahin
Yeni kurulan bir poliklinik
İdeali nasıl olmalı?
Hastaya ait sorunlar
Aşılanma oranlarını artırmak için ne yapmalıyız?
Aşılanma oranlarını artırmak için ne yapmalıyız?
   
12:30-12:45 KAPANIŞ
Koordinatörler: İrfan Şencan, Yaşar Bayındır

10:00-10:15 Açılış ve Kursun Tanıtımı
   
Oturum-1: Donör ve Resipientin Hazırlanması, Resipientte Enfeksiyonların Hızlı Tanısı
Canlı veya Kadaverik Organ Nakli Donör Adayının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, EHU’nun Görev ve Sorumlulukları
Yaşar Bayındır
10:15-11:15 Organ Nakli Resipient Adayının Hazırlanması
Tuba Turunç
Solid Organ Nakli Hastalarındaki Enfeksiyonların Doğru ve Hızlı Tanısında Son Gelişmeler
Barış Otlu
   
11:15-11:45 Kahve Arası
   
11:45-12:45 Oturum-2 Olgular Eşliğinde Enfeksiyon Yönetimi (En Fazla İki Olgu ile)
11:45-12:05 Dirençli Bakteri Enfeksiyonları
Sibel Gündeş
12:05-12:25 Fungal Enfeksiyonlar
İmran Hasanoğlu
12:25-12:45 Viral Enfeksiyonlar
Kıvanç Şerefhanoğlu
   
12:45-13:45 Öğle Yemeği
   
13:45-14:35 Oturum-3 Özel Konular ve Özel Sorunlar
13:45-14:05 Preoperatif ve Postoperatif Dönemde Kronik Hepatit Yönetimi
Mustafa Kemal Çelen
14:05-14:25 Organ Nakli hastasında Tüberküloz Tanı ve Yönetimi
Vildan Avkan Oğuz
   
14:25-14:55 Kahve Arası
   
14:55-15:35 Oturum-4 İmmünsüpresyon ve Enfeksiyon
14:55-15:15 Organ Nakli hastasında Kullanılan İmmünsüpresif İlaçların Etkileri
Veysel Ersan
15:15-15:35 Enfeksiyon Sırasında İmmünsüpresif Tedavinin Ayarlanması
Burak Işık
   
15:35-15:45 Kapanış
Koordinatörler: Canan Ağalar, Ayten Kadanalı, Hürrem Bodur
   
10:00-11:30 OTURUM-1:

Kronik Yara Tiplerini Nasıl Tanımlayalım?(Tanımı, Akut- Kronik Yara..)
Fatma Aybala Altay
Yarada Enfeksiyon Etkenleri Nasıl Tanımlanmalı, Mikrobiyolojisi Ve Tedavi Önerileri?
Öznur Ak
Kronik Yarada Klinikler Arası Organizasyon İstanbul Deneyimi
Gaye Filinte
   
11:30-13:00 OTURUM-2:

Diyabetik Ayakta Endokrinolog Bakış Açısı Ve Rolü?
Ferit Kerim Küçükler
Kronik Yarada Cerrahi Müdahale Ne Zaman Olmalı?
Mehmet Bekir Ünal
Diyabetik Ayak Ülseri Yönetimi Ve İntralezyonel EGF Uygulaması
Kerim Bora Yılmaz
   
13:00-14:00 Öğle Arası
   
14:00-15:00 OTURUM-3:

Yardımcı Tedavi Yöntemleri:
Negatif Basınçlı Yara Kapama
Suat Batar
Yara Bakım Ürünleri EGF
Hasan Murat Aslan
16:00-16:15 Açılış Töreni
16:15-17:00 Konferans 1: Açılış Konferansı
Oturum Başkanları: Emine Alp Meşe, Haluk Vahaboğlu

Sosyal Normlar ve Antibiyotik Kullanımı
Dilek Arman
17:00-18:30 Oturum 1: Sıcak Gündem (COVID-19)
Oturum Başkanları: Sercan Ulusoy, Emin Tekeli

Mutasyon
Selim Badur
Aşılar
Serhat Ünal
2. GÜN 21 Mayıs 2021, Cuma
Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay Salonu Uzm. Dr. Mehmet Kadir Göktürk Salonu Uzm. Dr. Ahmet Bacanlı Salonu
08:00-09:00 Kahvaltılı Oturum 1:
Oturum Başkanı: Mustafa Yıldırım, Üner Kayabaş

Pnömonide Tedavi Süresi Ne Kadar Olmalı?
Uzun
Zerrin Yuluğkural
Kısa
Gürdal Yılmaz
09:00-10:30 Oturum 2: Yedi Dakika / Yedi Bölge: Endemik Enfeksiyonlar
Oturum Başkanları: Mehmet Doğanay, Selma Tosun

Marmara: HIV
Elif Tükenmez Tigen
Ege: Sifiliz
Tuğba Sarı
Akdeniz: Leigonella
Haluk Erdoğan
İç Anadolu: KKKA
Aynur Engin
Karadeniz: Hanta Virüs- Leptospira
Selçuk Kaya
Doğu Anadolu: Kist Hidatik
Emine Parlak
Güneydoğu Anadolu: Leishmania
Şafak Kaya
Oturum 3: Kronik Hastalıkların Kaynağı Enfeksiyon Etkenleri Olabilir Mi?
Oturum Başkanları: İlknur Erdem, Filiz Akata

Lyme- MS
Süheyla Kömür
Periodontal Enfeksiyonlar-Alzheimer
Nazan Tuna
HBV-Hepatosellüler ca
Ferhat Arslan
Sözlü Sunumlar 1
Oturum Başkanları: Onur Kaya, Ayşe Ertürk
10:30-11:00 Kahve Arası / Poster Tartışması
11:00-12:00 Uydu / GSK

Yaşam Boyu Bağışıklama
Nuran Salman
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 Oturum 4: Diyaliz Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü
Oturum Başkanları: Gaye Usluer, Kemalettin Aydın

Viral Enfeksiyonlar
Özgür Dağlı
Bakteriyel Enfeksiyonlar
Selma Ateş
Panel 1: MJIMA
Ediz Tütüncü, Pasquale Pagliano
Sözlü Sunumlar 2
Oturum Başkanları: Saim Dayan, Fatma Nurhayat Saydam
14:00-15:00 Uydu / GILEAD
Hayatın Akışında Kronik Hepatit B: Vemlidy Deneyimi

Konuşmacılar:
Ayşe Batırel
Hüsnü Pullukçu
15:00-16:00 Oturum 5: Yoğun Bakım Ünitelerinde Enfeksiyon Yönetimi
Oturum Başkanları: Şükran Köse, Sedat Kaygusuz

Ventilatör İlişkili Pnömoni Yönetimi
Tuba Turunç
Üriner Sistem Enfeksiyonları Yönetimi
Hasip Kahraman
Oturum 6: Zor Hepatit Olguları
Oturum Başkanları: Tansu Yamazhan, Mustafa Kemal Çelen

HBV/HDV
Ayhanım Ayan Tümtürk
HCV
Arzu Altunçekiç
Sözlü Sunumlar 3
Oturum Başkanları: Yusuf Önlen, Günay Tuncer Ertem
16:00-17:00 Uydu / PFIZER
Yeni Bakış, Yeni Başlangıç:
- Gram (+) Enfeksiyonlara Yeni Bakış
- Gram (-) Enfeksiyonlarda Yeni Başlangıç

Konuşmacılar:
Rahmet Güner
Mesut Yılmaz
Hüsnü Pullukçu
17:00-17:30 Kahve Arası / Poster Tartışması
17:30-19:00 Oturum 7: COVID-19 Zor Olgular
Oturum Başkanları: Yeşim Taşova, Murat Akova

Tartışmacılar:
Olgular-Seçimli
İlhami Çelik
Kadriye Kart Yaşar
Ayşe Batırel
Sezai Taşbakan
Ali Mert
Oturum 8: Vektör İlişkili Enfeksiyonlarda Güncelleme
Oturum Başkanları: Zülal Özkurt, Levent Görenek

Batı Nil Ateşi
Uğur Kostakoğlu
Sıtma
Ahmet Melih Şahin
Zikavirus
Rıza Aytaç Çetinkaya
Dang Ateşi
Sümeyye Kazancıoğlu
Sözlü Sunumlar 4
Oturum Başkanları: Birgül Kaçmaz, Mustafa Doğan
19:00-20:00 Panel 2: Emek Uzmanlık Eğitiminde Neredeyiz?
Oturum Başkanları: Oğuz Karabay, İlyas Dökmetaş

Eğiticiler Gözüyle
Aliye Baştuğ
Uzmanlık Öğrencisi Gözüyle
Gamze Kaya (EKMUD asistan temsilcisi)
Deniz Akyol
Oturum 9: Yoğun Bakım Ünitelerinde Direnç Sorunu
Oturum Başkanları: Nurcan Baykam, Cemal Bulut

Gram Pozitifler
Alper Şener
MDR Gram Negatifler
Seniha Şenbayrak
Sözlü Sunumlar 5
Oturum Başkanları: Nihal Pişkin, Faruk Karakeçili
20:00-21:00 Türkiye EKMUD Genel Kurulu EMEK Genel Kurulu
3. GÜN 22 Mayıs 2021, Cumartesi
Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay Salonu Uzm. Dr. Mehmet Kadir Göktürk Salonu Uzm. Dr. Ahmet Bacanlı Salonu
08:00-09:00 Kahvaltılı Oturum 2:
Oturum Başkanı: Halil Kurt, Mustafa Ertek

Tartışmalı Oturum: Toplum Kökenli Sepsiste Geniş Spektrumlu Antibiyotik Tedavisi
Gerekli: Serap Gencer
Gerekli Değil: Sesin Kocagöz
09:00-10:30 Oturum 10: Problematic Bone Infections
Oturum Başkanları: Oğuz Reşat Sipahi, Gökhan Metan

Innovative Approach in Bone Joint Infections; Bone Substitutes, Phages
Tristan Ferry
Kemik ve Protez Enfeksiyonlarında Antibiyotik Süresinin Kısaltılması
İlker Uçkay
Oturum 11: Olgular Eşiliğinde HIV'de Fırsatçı Enfeksiyonlar
Oturum Başkanları: Deniz Gökengin, Nurgül Ceran

CMV
Nefise Öztoprak Çuvalcı
PCP
Özgür Günal
Tüberküloz
Gönül Çiçek Şentürk
Sözlü Sunumlar 6
Oturum Başkanları: Semra Tunçbilek, Recep Tekin
10:30-11:00 Kahve Arası / Poster Tartışması
11:00-12:00 Uydu / GILEAD
Hematolojik Maligniteli Hastalarda İnvaziv Fungal İnfeksiyon (İFİ) Yönetimi
Moderatör: İftihar Köksal

Ülkemizde İFİ’lere Genel Yaklaşım ve Tanı
Sinem Civriz Bozdağ
İFİ’de Erken Tedavinin Önemi
Ferit Kuşçu
Soru-Cevap & Tartışma
İftihar Köksal & Sinem Civriz Bozdağ & Ferit Kuşçu
12:00-13:00 Öğle Yemeği / Poster Tartışması
13:00-14:00 Oturum 12: Emerging Viral and Parasitic Diseases
Oturum Başkanı: Zeliha Koçak Tufan

Changing Epidemiology and Challenges in Vector Borne Viral Infections in Turkey
Koray Ergunay
Informal Surveillance of Infectious Diseases: The ProMED Early Alert Service
Eskild Petersen
-
Manfred Weidman
Literatür Saati
Son Yılda Öne Çıkanlar

Oturum Başkanları: Ali Kaya, İlkay Karaoğlan

Ferit Kuşçu
Sabahat Çeken
Cumhur Artuk
Sözlü Sunumlar 7
Oturum Başkanları: Mehmet Taşyaran, Yasemin Akkoyunlu
14:00-15:00 Uydu / GILEAD
BIKTARVY: Uzun Dönem Sağlığa Güçlü Destek
Moderatör: Fehmi Tabak

Biktarvy ile Uzun dönem Etkililik ve Sağlık
Esra Zerdali
Inflamatuar Süreçlerin Komorbiditeler ve Uzun Dönem Sağlık Üzerine Etkisi
Ali Mert
15:00-16:00 Oturum 13: Sepsis
Oturum Başkanları: Mehmet Serhat Birengel, Mesut Yılmaz

Sepsis'te Güncel Tanısal Yaklaşımlar
Hande Aydemir
Nozokomiyal Sepsiste Antibiyotik Tedavisi
Aslıhan Candevir
Nozokomiyal Sepsiste Antifungal Tedavi
Kemalettin Özden
Oturum 14: Özellikli Hasta Gruplarında Antibiyotik Doz Ayarlaması
Oturum Başkanları: Kutbeddin Demirdağ, Güven Çelebi

Renal Replasman Hastaları
Şener Barut
Hipoalbuminemili - Hepatik Hasarlı Hastalar
Adalet Aypak
Obez Hastalar
İbrahim Erayman
Sözlü Sunumlar 8
Oturum Başkanları: Meral Sönmezoğlu, Sabahattin Ocak
16:00-16:15 Kahve Arası / Poster Tartışması
16:15-17:15 Uydu / GSK
HIV/AIDS Tedavisinde Güçlü Başlangıç: Dolutegravir + Lamivudin
Moderatör: Oğuz Karabay

Konuşmacılar:
Sabri Atalay
Salih Atakan Nemli
17:15-19:15 Oturum 15: COVID-19'da Tedavi
Oturum Başkanları: İftihar Köksal, Recep Öztürk

Konvalesan Plazma ve Diğer Antikor Temelli Tedaviler
Ö. Gökmen Sevindik
İmmunmodulatör Tedaviler
Ahmet Gül
Hücre Temelli ve Diğer Deneysel Aşamadaki Tedaviler
Serpil Erol
Antikoagülan Tedavi
Meral Kayıkçıoğlu
Oturum 16: Hematolojik Maligniteli Hastalar ve Kök Hücre Nakil Alıcılarında Profilaksi Yaklaşımları
Oturum Başkanları: Rahmet Güner, Mehmet Parlak

Antiviral Profilaksi
Ayşegül Ulu Kılıç
Antibakteriyel Profilaksi
Şafak Özer Balin
Antifungal Profilaksi
Gülden Eser Karlıdağ
Sözlü Sunumlar 9
Oturum Başkanları: Birsen Durmaz Çetin, Mustafa Namıduru
4.GÜN 23 Mayıs 2021, Pazar
Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay Salonu Uzm. Dr. Mehmet Kadir Göktürk Salonu
08:00-09:00 Kahvaltılı Oturum 3: Gebelik ve Enfeksiyonlar
Oturum Başkanları: Engin Seber, Fehmi Tabak

Toxoplazma
Gülden Ersöz
Sifiliz
Serdar Gül
09:00-10:00 Oturum 17: Yeni Rehberlerimiz
Oturum Başkanları: Canan Ağalar, İrfan Şencan, Meltem Taşbakan

Biyolojik Ajan Kullanım
Derya Öztürk Engin
CMV
Yasemin Çağ
Oturum 18: Yeni Antibiyotikler
Oturum Başkanları: Hüseyin Turgut, Ertuğrul Güçlü

Gram (+) Etkili Antibiyotikler
Yasemin Ersoy
Gram (-) Etkili Antibiyotikler
Ayşe Seza İnal
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:30 Oturum 19: Gelecekteki Salgınlar
Oturum Başkanları: Nazif Elaldı, Esragül Akıncı

Yarasa Kaynaklı Tehlikeli Hastalıklar ve Yarasa Ekolojisi ile İlişkisi
Nedim Çakır
Olası Zoonotik Salgınlar
Hakan Erdem
Oturum 20: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
Oturum Başkanları: Mustafa Kasım Karahocagil, Tuna Demirdal

Aşılanma
Yeşim Çağlar
Yaralanma
Çiğdem Kader
11:30-12:30 Oturum 21: Akılcı Antibiyotik Yönetimi
Oturum Başkanları: Süleyman Sırrı Kılıç, Mesil Aksoy

Toplum Kökenli
Şebnem Şenol Akar
Hastane Kökenli
Ayşe Özlem Mete
Oturum 22: Salgın Yönetimi
Oturum Başkanları: Ayhan Akbulut, Fatma Sırmatel

Toplumda: Gülden Yılmaz
Hastanede: İlkay Bozkurt
12:30-12:45 Genel Değerlendirme / Kapanış